ikona klasy

Investice do budoucnosti nás všech

František Talíř

ikona ekonomika

Kvalitní vzdělání jako klíč pro budoucí bohatství

Pavel Klíma

ikona strom

Ochráníme jihočeskou krajinu

Tomáš Bouzek

ikona ekonomika

Nastartujeme jihočeskou ekonomiku

Jan Bartošek

ikona rodina

Větší podpora jihočeským rodinám

Šimon Heller

ikona vlak

Doprava pohodlně, rychle a bez kolon

Petra Trambová

foto František Talíř foto Pavel Klíma foto Tomáš Bouzek foto Jan Bartošek foto Šimon Heller foto Petra Trambová
šipka vlevo šipka vpravo


Marshallův plán pro jižní Čechy

Spojujeme síly!

Spojujeme síly, abychom zvládli koronavirus i všechny další výzvy v Jihočeském kraji. Proto jdeme do říjnových krajských voleb společně jako KDU-ČSL a TOP09. Naším cílem je znovu nastartovat ekonomiku a pomoci těm, kteří to myslí s budoucností našeho kraje vážně – rodinám, malým a středním firmám, lokálním zemědělcům i obcím, které si nemohou kvůli současné pandemii dovolit investice do svého dalšího rozvoje. Přicházíme s jasnou vizí Marshallova plánu pro jižní Čechy.

Jsme tu od toho, abychom sloužili a stali se Vaším přímým spojením do krajské politiky. Odmítáme styl „po nás potopa“, a proto v našem programu myslíme i na budoucí generace. Lidé a životní prostředí jsou pro nás na prvním místě. Máme chytrá řešení, jak bojovat se suchem a jak zadržet vodu v krajině. Nádherné jihočeské lesy zničené kůrovcem znovu vysázíme a remízky rozorané komunisty obnovíme. V krajském zastupitelstvu budeme hrát první housle a já osobně jsem připraven přijmout zodpovědnost dirigenta. Nejsme sólisté, budoucnost kraje chceme budovat pro Vás a spolu s Vámi. Společně pro naše krásné jižní Čechy.

František Talíř, kandidát na hejtmana
foto Františka Talíře

Náš tým

1 - FRANTIŠEK TALÍŘ

Politika jako služba. To mi odkázal při našem setkání papež František a toho se budu držet i jako hejtman Jihočeského kraje. Jsem připravený sloužit lidem a chytrými řešeními chránit naši krásnou jihočeskou přírodu. Zdravé prostředí = zdravý život náš všech.

František Talíř pochází z vesnice a nestydí se za to. Jako nejmladší z pěti sourozenců dobře ví, že rodina je obrovský dar a že kraj je zde od toho, aby všem rodičům pomáhal. Díky studiu moderních dějin v Českých Budějovicích a v italském Viterbu také nepochybuje o tom, že jižní Čechy patří na Západ. Kromě politické práce v barvách KDU-ČSL jej můžete potkávat v Jihočeském divadle, kde zpívá, na akcích, které moderuje, nebo na svatbách, které doprovází spolu s kvartetem na violoncello. Ve volném čase rád sportuje a poznává historické i přírodní krásy jižních Čech.

2 - PAVEL KLÍMA

Jako ředitel prosadím systém a transparentnost do konkurzů na ředitele krajských škol. Jako Táborák pomohu uskutečnit přeložku Tesco - Slapy.

Ředitel školy Pavel Klíma vede osmnáctým rokem Základní školu a Mateřskou školu v Malšicích. Aktivní výtvarník se intenzivně věnuje rovněž rozvoji hospicové péče. Zastupitel Malšic, jihočeského kraje a místopředseda krajské TOP 09 v roce 2016 kandidoval do Senátu. Je ženatý a má tři děti.

3 - TOMÁŠ BOUZEK

Namísto nesmyslných dotací na filmové pobídky končící u Zdeňka Trošky budu prosazovat cílené programy na pomoc obcím a městům.

Narodil se v roce 1975 v Plzni. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval jako advokátní koncipient v Českých Budějovicích, kde má od roku 2002 soukromou právnickou praxi. Několik let také přednáší na vysoké škole. V politice působí od roku 2010, kdy se stal zastupitelem a radním města České Budějovice. Úspěšně pak kandidoval i v komunálních volbách v roce 2014 a 2018, kdy se stal náměstkem českobudějovického primátora. V krajských volbách 2016 byl zvolen do jihočeského zastupitelstva.

Členem TOP 09 je od roku 2009. Od června 2015 je předsedou krajské organizace TOP 09. Jeho zájmy jsou sport, turistika, historie, kultura.

4 - JAN BARTOŠEK

Prosazuji kraj jako silného spojence našich měst a obcí. Jsou to naši partneři, se kterými budujeme jižní Čechy. Kraj s dostatkem vody, čistou přírodou, dobrým dopravním spojením kamkoliv. Chci tvořit kraj, který se stará o kvalitní vzdělání a bezpečí pro všechny. Tady jsme doma!

V politice jsem začal v roce 2010 jako místostarosta Dačic. Cestu jsem vyšlápl odspoda, proto vím, co to všechno obnáší. Když dám slovo tak platí, dohody držím a ctím. Dohoda je pro mne cennější než boj - klíčové je, aby kroky v politice pomohly lidem. Jako předseda finančního výboru kraje jsem se vždy staral o to, abychom dobře hospodařili, a vím, že i do budoucna to společně zvládneme a budeme se navzájem podporovat. Živou vodou pro naše města a obce jsou spolky - zachovávají naši kulturu a tradici. Jsou to přirození partneři – proto se zasadím o jejich maximální podporu tak, jak jsem dělal doposud. Bezpečí a prosperita – to je směr, kterým půjdu.

5 - ŠIMON HELLER

Moje rozhodnutí jít do politiky bylo motivováno, faktem, že politika často pomáhá MOCNÝM. A naopak by měla pomáhat těm, kteří potřebují pomoct, všem NE-MOCNÝM. A o to se chci zasadit! I proto je potřeba podporovat maximální možnou transparentnost, kterou praktikuji například pravidelnými podrobnými reporty ze zastupitelstva v Českých Budějovicích.

Jsem učitelem a zastupitelem v Českých Budějovicích. Mám jednu ženu a tři děti. Mám za sebou několik expedic do Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Rád hraji šachy a na bicí nástroje. Specializuji se na školství a rodinnou politiku.

6 - PETRA TRAMBOVÁ

Usiluji o dlouhodobou vizi kraje v oblasti rozvoje dálniční sítě, ale i alternativní dopravy včetně infrastruktury. Chci přispět k dokončení důležitých projektů – rychlostní komunikace a dálnice až k hranicím s Rakouskem, zkapacitnění hlavních krajských tahů a R4. Zasadím se o spolupráci a koordinaci investičních akcí s obcemi a obyvateli, stejně jako o jednotný a přehledný systém přepravy v rámci kraje.

Narodila jsem se v Písku a absolvovala zde základní školu a místní gymnázium. Poté jsem pokračovala ve studiu v Praze na ČVUT, vybrala jsem si obor architektura. Po promoci v r. 1999 jsem působila 3 roky jako architekt pro projekční kancelář v Českých Budějovicích. V roce 2002 jsem se přesunula zpět do Písku, kde jsem se jako projektová manažerka podílela na rozvoji a výstavbě japonské firmy Aisin, která vyrábí hliníkové komponenty pro automobilový průmysl. Po mateřské dovolené už jsem se do automotive oblasti nevrátila. Abych se mohla věnovat naplno dětem, pracovala jsem z domova jako OSVČ a vrátila se ke své původní profesi. Zároveň jsem se v září 2013 stala zastupitelkou a radní města Písek za TOP 09. Od podzimu 2018 působím na písecké radnici jako 2. místostarostka města pro rozvoj města, správu majetku, vodárenství a oblast strategického a územního plánování. Jsem členkou představenstva Jihočeského vodárenského svazu, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, sdružení Silva Nortica nebo nově Sdružení historických sídel Čech a Moravy.

7 - RADKA VAŇOUSOVÁ

Podpora lokálních produktů a producentů je jednou z mých hlavních priorit. Měli bychom bojovat za lokální potraviny a zemědělce. Chtěla bych se také věnovat koordinaci řízení regionálního rozvoje v intenzivní spolupráci s městy a obcemi. Malé samosprávy by měly mít možnost poradenského a servisního centra pro získání informací, například ohledně vhodného využití dotací. Neměly by být zahlceny záplavou byrokracie.

Narodila se v roce 1978 v Táboře. Vystudovala francouzské gymnázium v Táboře, v roce 2003 absolvovala fakultu veterinárního lékařství na VFU Brno. Po studiích krátce působila v Brně, a poté si otevřela klinickou praxi v Táboře. Pracovala na několika klinikách, kde se zaměřila na praxi malých zvířat. V roce 2010 založila Veterinární kliniku Iris pro malá zvířata. Od roku 2009 je pravidelně volena do představenstva Komory veterinárních lékařů ČR. V současnosti zde působí na pozici prezidentky. Zabývá se kontinuálním vzděláváním veterinárních lékařů, mediálními a legislativními aktivitami. Spolupracuje s organizacemi na ochranu zvířat. Aby dokázala prosadit zásadní legislativní změny v oblasti veterinární péče, začala se politicky angažovat. Je členkou celostátní expertní komise TOP 09 na ochranu zvířat. Vedle svého zapojení do komunální politiky přijala i kandidaturu do sněmovny.

8 - PhDr. et Mgr. ROBERT HUNEŠ, MBA

Když se ucpe záchod, máme jen dvě možnosti. Buď jít k sousedům, nebo do něj sáhnout. Jsem pro druhou možnost. I v sociální oblasti - podporuji cílenou pomoc slabým a potřebným, především maximalizaci podpory rodin, protože děti jsou naše budoucnost. Zároveň je nutné minimalizovat dávky lidem, kteří pracovat mohou, ale nechtějí.

Doma je ve Vodňanech. Ženatý, má tři děti. Pracuje jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, který se stal v l. 2017 a 2019 Neziskovkou roku České republiky v Ceně veřejnosti. Pomáhání slabým a potřebným je smyslem jeho života. Je prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a členem Etické komise ministerstva zdravotnictví. Získal ocenění „Osobnost roku 2015“ v sociálních službách. Má významný podíl na prosazení hospicové péče do zákonů ČR. Věnuje se rozsáhlé přednáškové, publikační a osvětové činnosti na poli hospicové a paliativní péče a ochrany práv těžce nevyléčitelně nemocných.​

9 - Ing. MICHAELA KUDLÁČKOVÁ

Chtěla bych se soustředit na oblasti (středního) školství, kde již delší dobu zaznamenávám klesající nároky na úroveň vzdělání a je mi to líto, když vidím, jaký potenciál mnozí žáci mají a jak málo se od nich vyžaduje. Koncepce současné maturitní zkoušky je toho příkladem. S tím souvisí i systém přijímání na většinu vysokých škol preferující kvantitu a ne kvalitu. Snažila bych se omezit podporu těch vysokoškoláků, kteří přestupují, opakují či přerušují studium a nakonec stejně nedostudují, a přesto jsou ze státního rozpočtu štědře dotováni, (daně, doprava, stravování, atd).

V Č. Budějovicích žiji od narození a vždy při návratu domů, ať z cest po naší zemi nebo ze zahraničí, se ujišťuji, že se nám v jižních Čechách žije velmi dobře a že bychom si toho měli vážit.

Vystudovala jsem fakultu stavební na ČVUT v Praze.  Projekční činnosti jsem se věnovala do roku 1992, kdy jsem dokončila studium angličtiny na Jihočeské univerzitě a nastoupila na Biskupské gymnázium. Tam pracuji dodnes jako zástupce ředitele a učitel angličtiny. Od roku 2018 působím i jako zastupitel v zastupitelstvu města ČB.

10 - Libor Zdařil

Mé priority vycházejí z mého profesního a mimoprofesního zaměření - proto chci prosazovat zejména zvýšení dostupnosti zdravotní péče a prevenci. Budu usilovat o vznik dálkových studijních oborů pro obory ošetřovatelství či zubní hygienistka, které mohou výrazně usnadnit rekvalifikace a vstup nových pracovních sil do zdravotnictví. Tím může také dojít k úbytku práce pro nemocniční a ambulantní lékaře a ve prospěch domácí péče.

Působí již patnáctým rokem jako zubní lékař ve své soukromé zubní praxi v Českých Budějovicích. Praxe se zaměřuje na všeobecné zubní lékařství se specializací pro zubní chirurgii a implantologii. Kromě své základní profese je již stejnou dobu více než patnáct let funkcionářem v České stomatologické komoře, kde je v prvním funkčním období členem nejvyššího orgánu, představenstva. Hlavní náplní v této funkci je spoluúčast na organizaci komorového vzdělávání zubních lékařů. Díky zálibě ve fotografování se věnuje amatérsky botanice a problematice ochrany životního prostředí.

11 - Martin Gregora

Mou prioritou je kvalitní zdravotní péče pro všechny občany jihočeského kraje. A nemyslím tím jen další rozvoj funkční sítě nemocnic. Mám tím na mysli i podporu dostupnosti péče v primární sféře, tady praktických lékařů a zubařů i v odlehlých oblastech regionu.

Narodil se 10. 4. 1965. Vystudoval Gymnázium ve Strakonicích a následně studoval na II. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Složil atestaci I. A II. stupně z pediatrie. V roce 1994 absolvoval zahraniční stáž na Dětské klinice ve Västeräs ve Švédsku. Od roku 2005 do roku 2010 pracoval jako zástupce primáře na dětském oddělení v Nemocnici Strakonice a.s. Od roku 2013 je primářem. V politice působí od roku 2006, kdy byl zvolen do zastupitelstva města Strakonice. Tady působil až do roku 2010. Ve stejném roce byl zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny, kde setrval do roku 2013. V současné době působí znovu jako zastupitel města Strakonice.

12 - Petr Hladík

Chci dělat věci pořádně, poctivě a s ohledem na budoucnost tak, aby i příští generace mohly žít v bezpečné, krásné a zdravé zemi. Podpořit život na venkově, zejména v oblastech, které nemají dostatečnou infrastrukturu. Zavést udržitelné principy v nakládání se zemědělskou půdou i lesy.

Mým cílem je přenášet zkušenosti z místní samosprávy i mé profese, do rozhodování v orgánech kraje. Prosazovat smysluplná a udržitelná řešení. Přinášet rozhodnutí dlouhodobě prospěšná pro celou společnost. Nemám v úmyslu naslibovat hory doly, ale to, co mohu nabídnout, je poctivost, snaha proniknout do jádra věcí a prosazování smysluplných řešení.

Zobrazit další kandidáty ▼Skrýt další kandidáty ▲13 - Pavel Talíř

starosta města Kaplice, Kaplice, KDU-ČSL

14 - Dominik Hořejší

student Právnické fakulty UK, Třeboň, TOP 09

15 - Štěpán Ondřich

ředitel Kulturního střediska města Bechyně, Bechyně, nestraník za TOP 09

16 - Karel Macků

starosta Dačic, Dačice, KDU-ČSL

17 - Zdeněk Dvořák

náměstek hejtmanky, gymnaziální učitel, Dubné, KDU-ČSL

18 - Oldřich Kofroň

právník, důchodce, Milevsko, TOP 09

19 - Mirko Jakovljevič

lékař, České Budějovice, TOP 09

20 - Jaroslav Hejl

projektant, statik, Veselí nad Lužnicí, KDU-ČSL

21 - Luboš Peterka

starosta městyse, Radomyšl, nestraník za KDU-ČSL

22 - Tomáš Havlík

akademický sochař, Netolice, TOP 09

23 - Kateřina Slabová

psychoterapeutka, Drhovle, nestraník za TOP 09

24 - Josef Hermann

místostarosta města, Český Krumlov, KDU-ČSL

25 - Karel Bajer

lékař, Jindřichův Hradec, KDU-ČSL

26 - Ivana Říhová

historik, Strakonice, TOP 09

27 - Oldřich Souček

vývojový inženýr, České Budějovice, TOP 09

28 - Ludmila Svatková

místostarostka města Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, nestraník za KDU-ČSL

29 - Miroslav Žitný

učitel, zástupce ředitele gymnázia, historik, Strakonice, KDU-ČSL

30 - Jan Jelínek

student, trenér mládeže v lehké atletice, Jindřichův Hradec, TOP 09

31 - Zdeněk Kozlíček

projektový manažer, Soběslav, nestraník za TOP 09

32 - Karel Matějka

starosta městyse, Strunkovice nad Blanicí, nestraník za KDU-ČSL

33 - Jiří Netík ml.

zemědělec, Týn nad Vltavou, KDU-ČSL

34 - Radim Beránek

OSVČ - ubytovací, hostinská a pivovarnická činnost, České Budějovice,TOP 09

35 - Martin Lobík

živnostník, Český Krumlov, TOP 09

36 - Stanislav Hlava

ředitel městských lesů, Vimperk, KDU-ČSL

37 - Martin Kostínek

projektant, Milevsko, KDU-ČSL

38 - Martin Boška

student politologie, Vodňany, TOP 09

39 - Petra Šebestíková

controlling, České Budějovice, TOP 09

40 - Veronika Zemanová Korchová

starosta městyse, Benešov nad Černou, KDU-ČSL

41 - Vladimír Šamal

starosta Kunžaku, Kunžak, KDU-ČSL

42 - Kryštof Kothbauer

projektový manažer, Tábor, TOP 09

43 - Ivana Vozábalová

student VŠ, Hracholusky, TOP 09

44 - František Stodolovský

podnikatel, Borovany, KDU-ČSL

45 - Alžběta Rosenkrancová

sociální pracovnice, Třeboň, KDU-ČSL

46 - Stanislav Nový

rybář, Volyně, TOP 09

47 - Tomáš Novotný

IT vývojář, České Budějovice, TOP 09

48 - Ondřej Kubala

hlavní zootechnik, Lišov, KDU-ČSL

49 - Božena Kudláčková

starostka Dubného, Dubné, KDU-ČSL

50 - Jana Monhartová

zdravotní sestra, Písek, TOP 09

51 - Martin Procházka

finanční analytik, manažer, Chyšky, TOP 09

52 - Karel Hrubeš

manažer - vedoucí servisního oddělení, Křemže, KDU-ČSL

53 - Adam Mackerle

vysokoškolský učitel, Rudolfov, KDU-ČSL

54 - Šimon Janovský

finanční poradce, České Budějovice, TOP 09

55 - Antonie Šaldová

generální ředitel skupiny firem, Včelná, TOP 09

56 - Tomáš Šena

projektant, Soběslav, KDU-ČSL

57 - Jiří Popelka

starosta města Jistebnice, Jistebnice, nestraník za KDU-ČSL

58 - Jan Sláma

živnostník, Prachatice, TOP 09

59 - Petr Kajnar

středoškolský učitel, Veselí nad Lužnicí, TOP 09

60 - Jan Martínek

živnostník, České Budějovice, KDU-ČSL
Skrýt další kandidáty ▲


-->

Náš program

MARSHALLŮV PLÁN PRO JIŽNÍ ČECHY

Lidé jsou naší prioritou, a právě pro ně je Marshallův plán určen. Peníze naspořené krajem odmítáme investovat do nefungujících projektů jako je letiště, a naopak je chceme dostat k rodinám, k lokálním podnikatelům a k místním zemědělcům. Naši krásnou jihočeskou krajinu ochráníme chytrými řešeními před suchem a dopravou přetíženým městům ulevíme výstavbou nových obchvatů. Pro lepší život na venkově podpoříme fungování malých prodejen a dostupnost zdravotní péče. Soustředíme se na kvalitní středoškolské vzdělávání, protože děti a mládež jsou naše budoucnost.

Pojďte tuto budoucnost tvořit společně s námi!

ikona ekonomika

EKONOMIKA

NASTARTUJEME JIHOČESKOU EKONOMIKU

 1. Vytvoříme dostupné nájemní bydlení.
  – Podpoříme výstavbu bytů ve městech a obcích – kraj pokryje 80% nákladů na přípravu výstavby městských a obecních bytů.
 2. Efektivní pomoc živnostníkům a podnikatelům.
 3. Posílení finanční nezávislosti obcí a měst.
  – Ani vláda nesmí krátit svévolně rozpočty obcím a krajům.
ikona rodina

RODINY & DĚTI

VĚTŠÍ PODPORA JIHOČESKÝM RODINÁM

 1. Přispějeme novorozencům na plínky a prvňáčkům na aktovky
  – 5.000 Kč pro každé novorozeně,
  – 2.000 Kč pro každého prvňáčka.
 2. Podpoříme domácí hospicovou a pečovatelskou službu
  – Pomoc všem, kdo se doma starají o nemocné a staré lidi
 3. Jsme tu i pro nejmenší.
  – Pomůžeme vybudovat dětská hřiště v co nejvíce obcích
ikona vlak

KVALITNĚJŠÍ DOPRAVA

DOPRAVA POHODLNĚ, RYCHLE A BEZ KOLON

 1. Maximální důraz na urychlení dostavby dálnic D3 a D4.
  – Splníme všechny úkoly ze strany Jihočeského kraje.
  – Tlak na Ministerstvo dopravy, ŘSD a Středočeský kraj.
 2. Zabezpečíme kvalitní veřejnou dopravu a moderní vozy ve všech částech kraje.
  – Investice do veřejné dopravy – MHD, vlaky, autobusy.
  – Navazující jízdní řády napříč krajem i s ostatními regiony.
 3. Zdravější a bezpečnější města díky dalším čtyřem obchvatům.
  – Dačice, Trhové Sviny, Český Krumlov, Písek
 4. Myslíme i na cyklisty. Podpoříme výstavbu nových cyklotras.
  – Cyklodoprava je zdravou alternativou k autům.
  – Kvalitní cyklostezky přivedou do jižních Čech turisty pro oživení ekonomiky.
ikona strom

OCHRANA JIHOČESKÉ KRAJINY

MAXIMUM PRO PŘÍRODU V JIŽNÍCH ČECHÁCH

 1. Boj proti suchu
  – Krajské dotace pro obce na obnovu menších vodních ploch, rybníků a mokřadů.
  – Podpoříme projekty na zadržování a využití srážkových vod v krajině a městech, obnovu alejí, mezí a remízků.
  – Zajistíme systematické monitorování spodních vod v obcích.
 2. První pomoc pro jihočeské lesy
  – Podpoříme výsadbu lesů odolných vůči kůrovci.
  – Počítáme s ochranou pramenišť a rašelinišť, zvýšením podílu tlejícího dřeva pro větší druhovou rozmanitost.
 3. Odpady do krajiny nepatří
  – Snížíme skládkování, zvýšíme recyklaci odpadu.
  – Zajistíme výstavbu zařízení na energetické využití odpadu v kraji.
 4. Kotlíkové dotace pro obyvatele jižních Čech
  – Vyměníme staré a neekologické kotle za nové
ikona venkov

PODPORA VENKOVA

DOBRÉ A DOSTUPNÉ SLUŽBY PRO ŽIVOT NA VENKOVĚ

 1. Podpoříme činnost prodejen v malých obcích.
  – Pokryjeme část nákladů na jejich provoz.
 2. Zdravotní péče na venkově nebude chybět.
  – Nastavíme systém pobídek pro zvýšení zájmu lékařů pracovat na venkově.
 3. Ochráníme úrodnou půdu před spekulanty a stavebními developery.
  – Na kvalitní půdě má růst obilí, ne sklady a betonová monstra.
 4. Podpoříme lokální zemědělce, farmáře a vlastníky lesů.
  – Podpoříme ty, kteří hospodaří zodpovědně a šetrně vůči přírodě.
ikona kultura

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JAKO KLÍČ PRO BUDOUCÍ BOHATSTVÍ

 1. Vážíme si poctivého řemesla.
  – Poskytneme systematickou podporu učňovskému vzdělávání a stipendii oceníme nejlepší učně .
 2. Díky partnerským programům si středoškoláci si vyzkouší praxi u nejlepších jihočeských zaměstnavatelů.
 3. Zachováme gymnázia v Jihočeském kraji a nastavíme jasná pravidla pro výběr ředitelů škol.
 4. Otáčivé hlediště udržíme v Českém Krumlově na vhodném místě i pro další generaceNaše témata

foto Šimon Heller
ikona fb ikona instagram ikona mail

ŠIMON HELLER

Podpora rodin je stavebním kamenem fungující společnosti. Naše společnost stárne a bez dětí to nepůjde. Je třeba ocenit odvahu všech mladých lidí, kteří se rozhodli založit rodinu a mít děti. A to jak přímou formou (porodné, pastelkovné...), tak formou nepřímou (dostupnost dobrých školek, kvalitní školy, výstavba dětských hřišť a další infrastruktury, slaďování pracovního a rodinného života...).

Mladí lidé potřebují práci, bydlení a bezpečí. Proto chceme k rozhýbání ekonomiky využít náš Marshallův plán a rozhýbat výstavbu městských a obecních bytů.

foto Pavel Klíma
ikona fb ikona mail

PAVEL KLÍMA

JČK zřizuje 125 škol, je třeba garantovat hladkou cestu pro změnu vzdělávacího systému, kterou MŠMT připravuje. Klíčovými osobami jsou ředitelé, podpora začíná u konkurzu výběrem kvality bez politického pozadí.

Ad podpora ředitelů: Vytvořme kriteria kvalitního ředitele, aby nemusel každých 6 let do konkurzu. Šest let je pro dobrého ředitele málo, pro špatného moc!!! (Kritéria – viz materiál ČŠI z července 2019). Jasná pravidla = pomoc, ne bič!

Ad podpora učitelů: Garantujme aplikace Strategie2030+, kterou připravuje MŠMT. JCK zřizuje vzdělávací a servisní organizaci ZVaS, která zajistí vzdělávání učitelů v nových metodách hodnocení a výuky.

Ad síť škol: Ne každá optimalizace je optimální. Musíme respektovat specifika Jihočeského kraje a jeho řídkého osídlení. Mnohdy je ekonomika krátkodobým řešením. Zrušení oboru v konkrétní škole může znamenat další propad oboru v celém okolí.

Ad podpora učňovského školství: Podpora řemesel neznamená „výrobu“ dělníků. Pracovat kromě stipendií na dobrém statusu řemeslníků. Řemeslo je dobrá volba! Doplňkové téma – soukromé a alternativní školy: Nebraňme jim. Alternativa patří do kultury i do vzdělávání. Z podstaty ale bývá alternativou silného hlavního proudu. Proto pracujme na kvalitních veřejných školách v souladu se Strategií 2030+, kterou připravuje MŠMT.

Umíme s tím pohnout! Společně! www.jetozodpovedne.cz

foto Jan Bartošek
ikona fb ikona instagram ikona mail

JAN BARTOŠEK

Plně podporuji správu v duchu péče řádného hospodáře. Státu jako celku, samospráv v rámci regionů. Pro koho? Pro lidi! Pro rodiny! Správně a právně! Potřebujeme efektivní investice do průmyslu, včetně podpory českých firem. Dlouhodobě podporuji (finančně) dostupné bydlení pro mladé rodiny, ale i seniory – družstva s podporou měst a obcí. Léta zdůrazňuji potřebu zjednodušení státní správy, komunikace stát-občan, tzv. digitalizaci státu. A nic z toho není možné bez bezpečného prostředí. Neopomínejme tedy ani investice do bezpečnosti a obrany státu, včetně jeho kyberprostoru!

foto Tomáš Bouzek

TOMÁŠ BOUZEK

Všichni slyšíme o nedostatku vody v krajině, o nejhorším suchu za dobu několika generací. V čem jsou ale příčiny a jsou přijímána dostatečná opatření?
Neutěšený stav vznikal hromaděním chyb v zemědělském, vodním i lesním hospodářství v minulosti a situace se zásadně nemění. Šlo o přístup krátkozraký, bez ohledu na přírodu a naše zdraví. Od komunistické kolektivizace docházelo k násilnému zabírání půdy sedlákům a jejímu scelování, rozorávání mezí, které zadržovaly vodu. Zmizely stovky políček s nejrůznějšími plodinami a namísto obilí, brambor a zeleniny dodnes vídáme hlavně velké lány s řepkou či kukuřicí. Voda po nich rychle stéká do řek a bere s sebou úrodnou ornici. Rozmanitost plodin omezila nevhodná dotační politika a její zneužívání ze strany obřích agropodniků.
Historicky byly na našem území smíšené lesy. Pár století se ale kvůli vyšším výnosům vysazovaly monokultury smrků, které dnes nejsou odolné proti suchu ani kůrovci. Les přitom zadržuje vodu, ochlazuje ovzduší, omezuje korozi půdy a slouží lidem k odpočinku. Rašeliniště a mokřady se za bolševika likvidovaly, řeky narovnávaly tam, kde se měly rozlévat do niv, a velké přehrady mnohdy zničily naše nejkrásnější údolí.
Nápravu nelze omezit jen na centrální politiku, je nutné využít i krajské dotace a cíleně působit na odpovědné chování k naší krajině. Chceme v ní zadržet vodu a omezit vodní i větrnou erozi půdy a podpoříme proto omezování velkých lánů vytvářením remízků, obnovu alejí, sadů a luk s bohatou biodiverzitou. Podpoříme drobné regionální zemědělce v úpravě zemědělských postupů s podmínkou menších půdních bloků, střídání většího počtu plodin a optimální strukturou rostlinné a živočišné výroby. Nutné je minimalizování doby po sklizni, kdy půda není chráněna rostlinným krytem, jakož i omezení holosečí a využívání těžké mechanizace zhutňující lesní půdy. Zrevidujeme ochranu půdního fondu. Chceme postupnou obnovu smíšených lesů, nikoli stejnověkého lesa s dominancí smrku či borovice. Velké přehrady jsou až krajním nástrojem, vhodnější je revitalizace menších vodních ploch a mokřadů. Řeky mají svůj přirozený tok s nezastavěnými nivami k retenci a rozlivům.
Nenechme přírodu systematicky ničit nevhodnými zásahy nejrůznějších zájmových skupin, protože MY JSME PŘÍRODA.

foto Luboš Peterka
ikona fb ikona mail

LUBOŠ PETERKA

Podpora venkova je jednou z mých hlavních priorit. Venkov neexistuje izolovaně, velmi důležité je jeho propojení a spolupráce s městy na všech úrovních. Chci podporovat kvalitní služby pro život na venkově, činnost prodejen a hospůdek v malých obcích, dostupnost zdravotní péče, bojovat za ochranu úrodné půdy před spekulanty a stavebními developery, podpořit lokální zemědělce, farmáře a vlastníky lesů tedy ty, kteří hospodaří zodpovědně a šetrně vůči přírodě a v neposlední řadě podporovat regionální kulturu s cílem zvýšení kvality života na Jihočeském venkově.

foto Petra Trambová

PETRA TRAMBOVÁ

Chci se zasadit o dlouhodobé plánování a koordinaci – mým cílem je intenzivní spolupráce kraje s ŘSD a SŽDC, aktualizace Zásad územního rozvoje z hlediska dopravy, tlak na Ministerstvo dopravy na aktualizaci koncepce dálnic a vytvoření jasné dlouhodobé vize kraje - odstranění zbytečných průtahů a především pak plánování obchvatů. Prioritou je pro mne též dostavba započatých projektů: zkapacitnění hlavních krajských tahů a dokončení D3 a D4. Důležitá je pro mne též podpora integrovaného dopravního systému – budu usilovat o jednotný systém jízdenek napříč druhy dopravy a provozovateli, komfort pro cestující, nové tarify podporující víkendovou rodinnou turistiku, zakomponování „chytrých“ řešení – v tom chci spolupracovat zejména s JIKORDem.

Pro média

TISKOVÁ MLUVČÍ


Milena Kothbauerová
+420 734 440 735
Milena.Kothbauerova@top09.czHejtman Tour

16. - 30. SRPNA 2020


Více informací naleznete na:
www.hejtmantour.czKontakty

KONTAKTUJTE NÁS


TISKOVÁ MLUVČÍ


Milena Kothbauerová
+420 734 440 735
Milena.Kothbauerova@top09.cz