ikona klasy

Investice do budoucnosti nás všech

František Talíř

ikona ekonomika

Kvalitní vzdělání jako klíč pro budoucí bohatství

Pavel Klíma

ikona strom

Ochráníme jihočeskou krajinu

Tomáš Bouzek

ikona ekonomika

Nastartujeme jihočeskou ekonomiku

Jan Bartošek

ikona rodina

Větší podpora jihočeským rodinám

Šimon Heller

ikona vlak

Doprava pohodlně, rychle a bez kolon

Petra Trambová

foto František Talíř foto Pavel Klíma foto Tomáš Bouzek foto Jan Bartošek foto Šimon Heller foto Petra Trambová
šipka vlevo šipka vpravo


Marshallův plán pro jižní Čechy

Spojujeme síly!

Spojujeme síly, abychom zvládli koronavirus i všechny další výzvy v Jihočeském kraji. Proto jdeme do říjnových krajských voleb společně jako KDU-ČSL a TOP09. Naším cílem je znovu nastartovat ekonomiku a pomoci těm, kteří to myslí s budoucností našeho kraje vážně – rodinám, malým a středním firmám, lokálním zemědělcům i obcím, které si nemohou kvůli současné pandemii dovolit investice do svého dalšího rozvoje. Přicházíme s jasnou vizí Marshallova plánu pro jižní Čechy.

Jsme tu od toho, abychom sloužili a stali se Vaším přímým spojením do krajské politiky. Odmítáme styl „po nás potopa“, a proto v našem programu myslíme i na budoucí generace. Lidé a životní prostředí jsou pro nás na prvním místě. Máme chytrá řešení, jak bojovat se suchem a jak zadržet vodu v krajině. Nádherné jihočeské lesy zničené kůrovcem znovu vysázíme a remízky rozorané komunisty obnovíme. V krajském zastupitelstvu budeme hrát první housle a já osobně jsem připraven přijmout zodpovědnost dirigenta. Nejsme sólisté, budoucnost kraje chceme budovat pro Vás a spolu s Vámi. Společně pro naše krásné jižní Čechy.

František Talíř, kandidát na hejtmana
foto Františka Talíře

Náš program

MARSHALLŮV PLÁN PRO JIŽNÍ ČECHY

Lidé jsou naší prioritou, a právě pro ně je Marshallův plán určen. Peníze naspořené krajem odmítáme investovat do nefungujících projektů jako je letiště, a naopak je chceme dostat k rodinám, k lokálním podnikatelům a k místním zemědělcům. Naši krásnou jihočeskou krajinu ochráníme chytrými řešeními před suchem a dopravou přetíženým městům ulevíme výstavbou nových obchvatů. Pro lepší život na venkově podpoříme fungování malých prodejen a dostupnost zdravotní péče. Soustředíme se na kvalitní středoškolské vzdělávání, protože děti a mládež jsou naše budoucnost.

Pojďte tuto budoucnost tvořit společně s námi!

ikona ekonomika

EKONOMIKA

NASTARTUJEME JIHOČESKOU EKONOMIKU

 1. Vytvoříme dostupné nájemní bydlení.
  – Podpoříme výstavbu bytů ve městech a obcích – kraj pokryje 80% nákladů na přípravu výstavby městských a obecních bytů.
 2. Efektivní pomoc živnostníkům a podnikatelům.
 3. Posílení finanční nezávislosti obcí a měst.
  – Ani vláda nesmí krátit svévolně rozpočty obcím a krajům.
ikona rodina

RODINY & DĚTI

VĚTŠÍ PODPORA JIHOČESKÝM RODINÁM

 1. Přispějeme novorozencům na plínky a prvňáčkům na aktovky
  – 5.000 Kč pro každé novorozeně,
  – 2.000 Kč pro každého prvňáčka.
 2. Podpoříme domácí hospicovou a pečovatelskou službu
  – Pomoc všem, kdo se doma starají o nemocné a staré lidi
 3. Jsme tu i pro nejmenší.
  – Pomůžeme vybudovat dětská hřiště v co nejvíce obcích
ikona vlak

KVALITNĚJŠÍ DOPRAVA

DOPRAVA POHODLNĚ, RYCHLE A BEZ KOLON

 1. Maximální důraz na urychlení dostavby dálnic D3 a D4.
  – Splníme všechny úkoly ze strany Jihočeského kraje.
  – Tlak na Ministerstvo dopravy, ŘSD a Středočeský kraj.
 2. Zabezpečíme kvalitní veřejnou dopravu a moderní vozy ve všech částech kraje.
  – Investice do veřejné dopravy – MHD, vlaky, autobusy.
  – Navazující jízdní řády napříč krajem i s ostatními regiony.
 3. Zdravější a bezpečnější města díky dalším čtyřem obchvatům.
  – Dačice, Trhové Sviny, Český Krumlov, Písek
 4. Myslíme i na cyklisty. Podpoříme výstavbu nových cyklotras.
  – Cyklodoprava je zdravou alternativou k autům.
  – Kvalitní cyklostezky přivedou do jižních Čech turisty pro oživení ekonomiky.
ikona strom

OCHRANA JIHOČESKÉ KRAJINY

MAXIMUM PRO PŘÍRODU V JIŽNÍCH ČECHÁCH

 1. Boj proti suchu
  – Krajské dotace pro obce na obnovu menších vodních ploch, rybníků a mokřadů.
  – Podpoříme projekty na zadržování a využití srážkových vod v krajině a městech, obnovu alejí, mezí a remízků.
  – Zajistíme systematické monitorování spodních vod v obcích.
 2. První pomoc pro jihočeské lesy
  – Podpoříme výsadbu lesů odolných vůči kůrovci.
  – Počítáme s ochranou pramenišť a rašelinišť, zvýšením podílu tlejícího dřeva pro větší druhovou rozmanitost.
 3. Odpady do krajiny nepatří
  – Snížíme skládkování, zvýšíme recyklaci odpadu.
  – Zajistíme výstavbu zařízení na energetické využití odpadu v kraji.
 4. Kotlíkové dotace pro obyvatele jižních Čech
  – Vyměníme staré a neekologické kotle za nové
ikona venkov

PODPORA VENKOVA

DOBRÉ A DOSTUPNÉ SLUŽBY PRO ŽIVOT NA VENKOVĚ

 1. Podpoříme činnost prodejen v malých obcích.
  – Pokryjeme část nákladů na jejich provoz.
 2. Zdravotní péče na venkově nebude chybět.
  – Nastavíme systém pobídek pro zvýšení zájmu lékařů pracovat na venkově.
 3. Ochráníme úrodnou půdu před spekulanty a stavebními developery.
  – Na kvalitní půdě má růst obilí, ne sklady a betonová monstra.
 4. Podpoříme lokální zemědělce, farmáře a vlastníky lesů.
  – Podpoříme ty, kteří hospodaří zodpovědně a šetrně vůči přírodě.
ikona kultura

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JAKO KLÍČ PRO BUDOUCÍ BOHATSTVÍ

 1. Vážíme si poctivého řemesla.
  – Poskytneme systematickou podporu učňovskému vzdělávání a stipendii oceníme nejlepší učně .
 2. Díky partnerským programům si středoškoláci si vyzkouší praxi u nejlepších jihočeských zaměstnavatelů.
 3. Zachováme gymnázia v Jihočeském kraji a nastavíme jasná pravidla pro výběr ředitelů škol.
 4. Otáčivé hlediště udržíme v Českém Krumlově na vhodném místě i pro další generaceNaše témata

foto Šimon Heller
ikona fb ikona instagram ikona mail

ŠIMON HELLER

Podpora rodin je stavebním kamenem fungující společnosti. Naše společnost stárne a bez dětí to nepůjde. Je třeba ocenit odvahu všech mladých lidí, kteří se rozhodli založit rodinu a mít děti. A to jak přímou formou (porodné, pastelkovné...), tak formou nepřímou (dostupnost dobrých školek, kvalitní školy, výstavba dětských hřišť a další infrastruktury, slaďování pracovního a rodinného života...).

Mladí lidé potřebují práci, bydlení a bezpečí. Proto chceme k rozhýbání ekonomiky využít náš Marshallův plán a rozhýbat výstavbu městských a obecních bytů.

foto Pavel Klíma
ikona fb ikona mail

PAVEL KLÍMA

JČK zřizuje 125 škol, je třeba garantovat hladkou cestu pro změnu vzdělávacího systému, kterou MŠMT připravuje. Klíčovými osobami jsou ředitelé, podpora začíná u konkurzu výběrem kvality bez politického pozadí.

Ad podpora ředitelů: Vytvořme kriteria kvalitního ředitele, aby nemusel každých 6 let do konkurzu. Šest let je pro dobrého ředitele málo, pro špatného moc!!! (Kritéria – viz materiál ČŠI z července 2019). Jasná pravidla = pomoc, ne bič!

Ad podpora učitelů: Garantujme aplikace Strategie2030+, kterou připravuje MŠMT. JCK zřizuje vzdělávací a servisní organizaci ZVaS, která zajistí vzdělávání učitelů v nových metodách hodnocení a výuky.

Ad síť škol: Ne každá optimalizace je optimální. Musíme respektovat specifika Jihočeského kraje a jeho řídkého osídlení. Mnohdy je ekonomika krátkodobým řešením. Zrušení oboru v konkrétní škole může znamenat další propad oboru v celém okolí.

Ad podpora učňovského školství: Podpora řemesel neznamená „výrobu“ dělníků. Pracovat kromě stipendií na dobrém statusu řemeslníků. Řemeslo je dobrá volba! Doplňkové téma – soukromé a alternativní školy: Nebraňme jim. Alternativa patří do kultury i do vzdělávání. Z podstaty ale bývá alternativou silného hlavního proudu. Proto pracujme na kvalitních veřejných školách v souladu se Strategií 2030+, kterou připravuje MŠMT.

Umíme s tím pohnout! Společně! www.jetozodpovedne.cz

foto Jan Bartošek
ikona fb ikona instagram ikona mail

JAN BARTOŠEK

Plně podporuji správu v duchu péče řádného hospodáře. Státu jako celku, samospráv v rámci regionů. Pro koho? Pro lidi! Pro rodiny! Správně a právně! Potřebujeme efektivní investice do průmyslu, včetně podpory českých firem. Dlouhodobě podporuji (finančně) dostupné bydlení pro mladé rodiny, ale i seniory – družstva s podporou měst a obcí. Léta zdůrazňuji potřebu zjednodušení státní správy, komunikace stát-občan, tzv. digitalizaci státu. A nic z toho není možné bez bezpečného prostředí. Neopomínejme tedy ani investice do bezpečnosti a obrany státu, včetně jeho kyberprostoru!

foto Tomáš Bouzek

TOMÁŠ BOUZEK

Všichni slyšíme o nedostatku vody v krajině, o nejhorším suchu za dobu několika generací. V čem jsou ale příčiny a jsou přijímána dostatečná opatření?
Neutěšený stav vznikal hromaděním chyb v zemědělském, vodním i lesním hospodářství v minulosti a situace se zásadně nemění. Šlo o přístup krátkozraký, bez ohledu na přírodu a naše zdraví. Od komunistické kolektivizace docházelo k násilnému zabírání půdy sedlákům a jejímu scelování, rozorávání mezí, které zadržovaly vodu. Zmizely stovky políček s nejrůznějšími plodinami a namísto obilí, brambor a zeleniny dodnes vídáme hlavně velké lány s řepkou či kukuřicí. Voda po nich rychle stéká do řek a bere s sebou úrodnou ornici. Rozmanitost plodin omezila nevhodná dotační politika a její zneužívání ze strany obřích agropodniků.
Historicky byly na našem území smíšené lesy. Pár století se ale kvůli vyšším výnosům vysazovaly monokultury smrků, které dnes nejsou odolné proti suchu ani kůrovci. Les přitom zadržuje vodu, ochlazuje ovzduší, omezuje korozi půdy a slouží lidem k odpočinku. Rašeliniště a mokřady se za bolševika likvidovaly, řeky narovnávaly tam, kde se měly rozlévat do niv, a velké přehrady mnohdy zničily naše nejkrásnější údolí.
Nápravu nelze omezit jen na centrální politiku, je nutné využít i krajské dotace a cíleně působit na odpovědné chování k naší krajině. Chceme v ní zadržet vodu a omezit vodní i větrnou erozi půdy a podpoříme proto omezování velkých lánů vytvářením remízků, obnovu alejí, sadů a luk s bohatou biodiverzitou. Podpoříme drobné regionální zemědělce v úpravě zemědělských postupů s podmínkou menších půdních bloků, střídání většího počtu plodin a optimální strukturou rostlinné a živočišné výroby. Nutné je minimalizování doby po sklizni, kdy půda není chráněna rostlinným krytem, jakož i omezení holosečí a využívání těžké mechanizace zhutňující lesní půdy. Zrevidujeme ochranu půdního fondu. Chceme postupnou obnovu smíšených lesů, nikoli stejnověkého lesa s dominancí smrku či borovice. Velké přehrady jsou až krajním nástrojem, vhodnější je revitalizace menších vodních ploch a mokřadů. Řeky mají svůj přirozený tok s nezastavěnými nivami k retenci a rozlivům.
Nenechme přírodu systematicky ničit nevhodnými zásahy nejrůznějších zájmových skupin, protože MY JSME PŘÍRODA.

foto Luboš Peterka
ikona fb ikona mail

LUBOŠ PETERKA

Podpora venkova je jednou z mých hlavních priorit. Venkov neexistuje izolovaně, velmi důležité je jeho propojení a spolupráce s městy na všech úrovních. Chci podporovat kvalitní služby pro život na venkově, činnost prodejen a hospůdek v malých obcích, dostupnost zdravotní péče, bojovat za ochranu úrodné půdy před spekulanty a stavebními developery, podpořit lokální zemědělce, farmáře a vlastníky lesů tedy ty, kteří hospodaří zodpovědně a šetrně vůči přírodě a v neposlední řadě podporovat regionální kulturu s cílem zvýšení kvality života na Jihočeském venkově.

foto Petra Trambová

PETRA TRAMBOVÁ

Chci se zasadit o dlouhodobé plánování a koordinaci – mým cílem je intenzivní spolupráce kraje s ŘSD a SŽDC, aktualizace Zásad územního rozvoje z hlediska dopravy, tlak na Ministerstvo dopravy na aktualizaci koncepce dálnic a vytvoření jasné dlouhodobé vize kraje - odstranění zbytečných průtahů a především pak plánování obchvatů. Prioritou je pro mne též dostavba započatých projektů: zkapacitnění hlavních krajských tahů a dokončení D3 a D4. Důležitá je pro mne též podpora integrovaného dopravního systému – budu usilovat o jednotný systém jízdenek napříč druhy dopravy a provozovateli, komfort pro cestující, nové tarify podporující víkendovou rodinnou turistiku, zakomponování „chytrých“ řešení – v tom chci spolupracovat zejména s JIKORDem.

Pro média

TISKOVÁ MLUVČÍ


Milena Kothbauerová
+420 734 440 735
Milena.Kothbauerova@top09.czHejtman Tour

16. - 30. SRPNA 2020


Více informací naleznete na:
www.hejtmantour.czKontakty

KONTAKTUJTE NÁS


TISKOVÁ MLUVČÍ


Milena Kothbauerová
+420 734 440 735
Milena.Kothbauerova@top09.cz